Ürünler

Ters Ozmoz Kimyasalları

Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters osmoz membranların girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO3 ] iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.

Antiskalant reverse osmoz membranı üzerinde tıkanmaya yol açabilecek, kısır ve birikintilere neden olabilecek formasyonları engeller. Bu sayede membranınızın ömrü uzar, daha temiz membran yüzeyi sağlanır.

Silis, Fe, Ca ve Mg gibi farklı parametrelerden kaynaklanan tıkanmalar için ayrı ayrı antiskalantlar kullanmayı bıraktıracak Ketpol Antiskalant, tek üründe kimyasal tıkanmaları ortadan kaldıracak. 0-50.000 µS arası yüzeysel sular,kuyu suyu, deniz suyunda etkin performans gösterir.

Antiskalant Membran Performans Kimyasalı ile kimyasal kaynaklı tıkanmalar etkin şekilde giderilir. Kimyasal tıkanmalara sebep olan parametreler;

  • %99 oranında Kalsiyum Giderimi
  • %99 oranında Magnezyum Giderimi
  • %95 Demir Giderimi
  • %95 Silika giderimi sağlanır.

Sodyum metabisülfit beyaz / uçuk sarı renkli kristalize toz halinde bir inorganik kimyasaldır. Kimyasal özellikleri dolayısıyla, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Suda iyi çözünür. Sodyum metabisülfit havaya maruz kaldığında, oksijeni tutar ve yerine sülfat verir. İyi bir nem ve oksijen gidericidir.

KETPOL