Ürünler

Jetpulse Filtre Torbaları

Sistemin sonunda buluan (filtreden sonra) vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder.

Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden geçerek üst ksımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar ( Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer )

Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden Hava Kilidi ( Air-Lock ) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır.

Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle ( negatif hava basıncı ) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Torbaların montajı veya değiştirilmesi filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.

KETPOL